บทความ

การตั้งศาลพระพรหม

การตั้งศาลพระพรหม

ศาลพระพรหมในความเชื่อของคนไทย พระพรหม ถือเป็นรูปเคารพสูงสุดของเทวศาสตร์ด้านเทวนิยม หรือสายพราหมณ์ ถือกันว่าท่านเป็นผู้ที่บันดาลสร้างโลกและสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์

บทความน่ารู้ »

การตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ ตามความเชื่อของคนไทย เรื่องศาลพระภูมินั้น ได้มีความเชื่อสืบต่อกันมาอย่างช้านานว่าการจัดตั้งศาลพระภูมิไว้สำหรับเคารพบูชาในบ้านเรือนนั้นจะช่วยในเรื่องการปกปักษ์รักษา

บทความน่ารู้ »

สิ่งของเครื่องใช้ในการตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

สิ่งของเครื่องใช้ในการตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

เครื่องใช้ในศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ที่ต้องเตรียม ในการตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่(ตายาย) จำเป็นจะต้องมี รายละเอียดดังนี้

บทความน่ารู้ »

แนะนำสีที่ใช้ทาศาลพระภูมิ

แนะนำสีที่ใช้ทาศาลพระภูมิ

ตัวอย่างสีศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม เพื่อประกอบการตัดสินใจ

บทความน่ารู้ »

การเตรียมตัวก่อนการตั้งศาลฯ

การเตรียมตัวก่อนการตั้งศาลฯ

การเตรียมตัวตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

บทความน่ารู้ »