เครื่องบวงสรวงและคาถาบูชาศาลพระภูมิ

เครื่องบวงสรวงพระภูมิ

เครื่องสักการะและสังเวยพระภูมิ (ชุดใหญ่)

1. เก้าอี้และโต๊ะประกอบพิธี ขนาดพอวางเครื่องสังเวยได้ และผ้าขาวปูโต๊ะ
2. ผ้าขาวสำหรับผู้ทำพิธี ๑ ผืน และห่มสไบเฉียงทับเสื้ออีก ๑ ผืน
3. ร่มกระดาษ ๑ คัน
4. พานเชิงสำหรับวางเจว็ด
5. ขันน้ำมนต์ ๑ ใบ นิยมใช้ขันสำริดเพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
6. ใบไม้ชื่อเป็นมงคลใส่ในขันน้ำมนต์ ได้แก่ ใบเงิน ใบนาค ใบชัยพฤกษ์ ใบทับทิม ใบมะยม หญ้าคา
7. แป้งกระแจะและน้ำมันหอม พร้อมถ้วยสำหรับผสมแป้งเจิม
8. เทียนทำน้ำมนต์ ทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท ไส้ ๑๒ เส้น
9. ธูปเทียนรายประจำทิศทั้งแปด รวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท
10. ธูปเทียนสำหรับพราหมณ์ผู้ทำพิธีและเจ้าบ้านใช้บูชาพระภูมิ
11. ดอกไม้สี ๑ กระถาง
12. ข้าวตอก ๑ กระทง
13. ถั่วและงาคั่วรวมกัน ๑ กระทง
14. ถั่วดิบ งาดิบ อย่างละ ๑ กระทง
15. บายศรีปากชาม ๑ ที่ ใส่ไข่ต้มที่ยอด ๑ ฟอง วางรายรอบอีก ๑ ฟอง
16. กล้วยน้ำว้า ๑ หวี
17. มะพร้าวอ่อน ๑ ผล
18. ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว แกงบวดฟักทองหรือมันเทศอย่างละ ๑ กระทง
19. ข้าวทิพย์ (ข้าวรำ) ๘ ก้อน
20. เป็ด ไก่ ปูทะเลปลาช่อน อย่างละ ๑ ตัว พร้อมน้ำจิ้มซึ่ง ทำด้วยมะนาวสด เกลือป่น พริกตำละเอียดไม่ใช้ ของอื่นปน
21. หัวหมูเครื่องครบ (มีหัว หาง และตีน) ๑ หัว
22. อ้อยควั่นประดับดอกไม้ ๑ จาน
23. น้ำชา ๑ ถ้วย
24. หมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๑ จาน
25. เนยและนมข้น อย่างละ ๑ กระทง


เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาลมังสวิรัติ

1. มะพร้าวอ่อน 1 คู่ 
2. ถั่วคั่ว 2 จาน 
3. งาคั่ว 2 จาน 
4. เผือก-มันต้ม 2 จาน 
5. ขนมต้มแดง 2 จาน 
6. ขนมต้มขาว 2 จาน 
7. ขนมถั่วงา 2 จาน 
8. ขนมถ้วยฟู 2 จาน 
9. ฟักทอง 2 ผล 
10. แตงไทย 2 ผล 
11. ขนุน 2 จาน 
12. สับปะรด 2 ผล 
13. สับปะรด 2 ผล 
14. ผลไม้ 5 ชนิด 2 จาน 
15. พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่ 
16. น้ำสะอาด 2 แก้ว 
17. ข้าวสวย 2 ถ้วย 
18. น้ำชา 2 ถ้วย 
19. นม 2 ถ้วย 
20. เนย 2 ถ้วย 


ผลไม้ที่ห้ามนำถวาย

1. มังคุด 
2. ละมุด 
3. ระกำ 
4. มะเฟือง 
5. มะไฟ 
6. น้อยโหน่ง 
7. น้อยหน่า 
8. กระท้อน 
9. ลูกท้อ 
10. ลูกจาก 
11. ลูกพลับ 
12. มะขวิด 
13. มะตูม 
14. พุทรา 
15. ลางสาด 

คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าผลไม้ทั้ง 15 ชนิดนี้เป็นอัปมงคล ไม่ควรนำมาถวายเป็นเครื่องสังเวยหน้าศาล พระภูมิเป็นอันขาดคาถาบูชา

คาถาบูชาพระภูมิ

คาถานี้ให้สวดบูชาศาลพระภูมิทุกวัน ท่านและครอบครัวจะมีแต่ความสุขความเจริญ 

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปาติฏฐะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหายักชะโจรา ทิสัมภวะ คะณะณาณัญ จะ มุตตานังปะริตันตัม ภะนามะ เห ฯ คาถาถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ

คาถานี้ใช้เมื่อนำเครื่องสังเวยไปถวายพระภูมิ

นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะวันทานัง สูปะพยัญชนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวา-รัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักชันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะคำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิทะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ชันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกชายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโตคำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

ภุมมัสสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักชันตุ อาโรคะเยนะ สุขเนะ จะ ฯ คาถาขอพรพระภูมิ


สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวร สิ่งสุขแด่ (ชื่อ......) 
ให้มั่งมีเงิน ทองทรัพย์และพัสดุข้าวของเนืองนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร ลูกหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนแซ่ซ้องร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เต (ถ้าขอพรเพื่อตัวเราเอง ควรเปลี่ยนจาก เต เป็น เม)คาถาบูชาพระพรหม (เอราวัณ)

โอมปะระเมสะนะมัสการัม
องการะนิสสะวะรัง พรหมเรสสะยัมภูปัสสะ วะวิษณุ
ไวยะทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะ ไวยะลา 
คะมุลัม สะทานันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร
จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน
ตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม สัมโภพะ กลโล
ทิวะทิยัม มะตัมยะ