วันในการตั้งศาลพระภูมิ – ศาลเจ้าที่ หรือศาลอื่นช่วงเข้าพรรษา

 การตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ หรือศาลอื่นนั้น ไม่มีข้อห้ามในการตั้งศาล มีแต่ว่าการตั้งศาล ต้องดูวันที่จะตั้งศาลเช่น เดือน ๙ ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เป็นต้น ไม่ได้มีข้อห้ามว่าเข้าพรรษาแล้วห้ามตั้ง ในการห้ามตั้งนั้นอาจารย์บางท่าน อาจจะได้ข้อห้ามมาจากครูที่ประสิทธิ์วิชาให้ว่า อาจจะไปเป็นการรบกวนเทวดาในการถือศีล เข้าพรรษา แต่ทว่าเทวดาถือศีลอยู่ตลอดเวลา หรือ ชอบพูดว่า เขาว่าอย่างนั้น …. เขาว่าอย่างนี้ ….อาจารย์เคยถามว่าที่เขาว่านะ…เรารู้จริงหรือไม่ ตอบข้อสอบถามในการตั้งศาลทั้ง ๑๒ เดือน….ดังนี้

วันกับเดือนที่ห้ามตั้งศาล

เดือน ๑ (อ้าย) ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์
เดือน ๒ (ยี่) ห้ามตั้งศาล วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๓ ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
เดือน ๔ ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
เดือน ๕ ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์
เดือน ๖ ห้ามตั้งศาล วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๗ ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
เดือน ๘ ห้ามตั้งศาล วันจันทร์
เดือน ๙ ห้ามตั้งศาล วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์
เดือน ๑๐ ห้ามตั้งศาล วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๑๑ ห้ามตั้งศาล วันอังคาร
เดือน ๑๒ ห้ามตั้งศาล วันจันทร์

สำหรับในวันอาทิตย์นั้น ไม่มีการห้ามแต่ประการใด จะตั้งหรือจัดทำได้ตลอดทุกเดือนหรือตลอดทั้งปี แต่ก็ต้องตรวจดูให้ดีเสียก่อน ถ้าหากว่าในปีใด วันอาทิตย์ตรงกับวันอุบาทว์ หรือวันโลกาวินาศ ก็จงงดไว้ก่อนแต่บางคนก็ยังเข้าใจกันว่า วันอาทิตย์นั้นเป็นวันที่ร้อนแรงมากที่สุด กลัวว่าเมื่อตั้งหรือจัดทำลงไปแล้ว จะมีแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่เป็นนิจ จึงไม่นิยมที่จะทำกันในวันนี้ แต่ผู้ที่ทำงานตามภารกิจหน้าที่ อาจมีเวลาว่างเพียงวันอาทิตย์ เพียงวันเดียวก็ทำหรือตั้งได้ แต่หมอผู้ตั้งจะต้องทำพิธีแก้ไข สิ่งที่มีความร้อนแรงนี้ให้กลายเป็นเย็นสบาย ด้วยเวทมนตร์ คาถาอาคม แก้เคล็ดให้ถูกวิธี ก็จะสมบรูณ์พูนผลร่ม เย็นสบาย และ มั่งมีศรีสุขยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่เป็นมงคลในการตั้งศาล

จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมของทุกเดือนก็แล้วแต่ต้องคำนวณออกฤกษ์ให้ตรงกับวันที่ต้องห้าม แล้วจงนำเข้ามาผสมประสานกับวันที่เป็นมหามงคลที่ได้เลือกสรร และ คำนวณไว้แล้ว ว่าเป็นวันที่ดีที่สุดตลอดปี
ข้างขึ้น ๒ ค่ำ ๔ ค่ำ ๖ ค่ำ ๙ ค่ำ และ ๑๑ ค่ำ เป็นวันมงคล
ข้างแรม ๒ ค่ำ ๔ ค่ำ ๖ ค่ำ ๙ ค่ำ และ ๑๑ ค่ำ เป็นวันมงคล

ขอขอบคุณที่มาจาก 😕http://www.kantangsan.com/component/content/article/88.html