การบูชาศาลพระพรหม

 

การไหว้ศาลพระพรหม

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระพรหม คือเทพอันสูงสูดในบรรดาเทพทั้งหมดและเป็นผู้ที่บันดาลสร้างโลกมนุษย์  เป็นเทพที่มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฏแห่งกรรม คุ้มครองคนดี และลงโทษผู้ที่ทำบาป หากผู้นั้นกระทำในสิ่งผิด ซึ่งในปัจจุบันมีหลายสถานที่ได้จัดตั้งศาลพระพรหมไว้เพื่อสักการะบูชา และเพื่อช่วยในการส่งเสริมให้กิจการตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ โรงเรียน หรือแม้แต่ตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ 

สิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาองค์พรหม

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้องค์ประกอบอื่นคือ การบูชา หรือจัดแท่นหิ้งบูชาพระพรหมนั้นควรดูความเหมาะสมตามขนาดขององค์เทวรูป เพราะไม่นิยมให้มีการตั้งศาลพระพรหมไว้ในรั้วบ้าน หรืออาคาร เว้นแต่จะเป็นรูปบูชาที่มีขนาดไม่เกิน 1 ศอก เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีกับผู้ที่อยู่อาศัยนั่นเอง ส่วนตัวของศาลพระพรหมไม่ควรตั้งไว้ใกล้ผนังมากจนเกินไป เนื่องจากองค์พรหมจะมีทั้งหมดด้วยกัน 4 พักตร์ จึงควรตั้งศาลให้อยู่ในพื้นที่โล่งและมีหลังคาปกคลุมด้านบน  สีที่ควรเลือกใช้ควรเลือกใช้สีขาว เหลือง ชมพู หรือในโทนสีอ่อน สีที่ควรยกเว้นคือสีฉูดฉาด และสีดำ
เนื่องด้วยพระพรหมมีทั้งหมด 4 พักตร์ ในการไหว้เพื่อขอพรจึงควรไหว้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน โดยเดินวนซ้ายตามเข็มนาฬิกาจนครบ ส่วนเครื่องสังเวยหรือสิ่งที่ใช้ในการสักการะนั้น ควรใช้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เช่น ดอกบัว ดาวเรือง ดอกมะลิถวายพร้อมกับกำยานและธูปหอม อาหารควรเป็นขนมหวานที่ไม่ปรุงรสมากจนเกินไป เน้นความเป็นธรรมชาติ และไม่หวานจนเกินไป สามารถถวายผลไม้ได้ทุกชนิด โดยเฉพาะมะพร้าว สาลี่ ชมพู่ กล้วย นอกจากนี้ยังสามารถถวายธัญพืชเพิ่มเติมด้วยเช่นเมล็ดถั่ว งาขาวงาดำ ลูกเดือน เผือก หรือผักสมุนไพรต่าง ๆ แต่สิ่งที่ห้ามถวายอย่างเด็ดขาดคือ เนื้อสัตว์ทุกชนิด
การสักการะในองค์เทพ สำหรับบางคนอาจเป็นเพียงแค่ความเชื่อ แต่หากเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาแน่วแน่ในการนับถือและสักการะอย่างถูกวิธีปฏิบัติแล้ว ก็เชื่อว่าจะสามารถได้รับในสิ่งดี ๆ ตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน