การบูชาศาลพระภูมิ

 

การไหว้ศาลพระภูมิ

แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่สำหรับคนไทย หนึ่งความเชื่อที่ไม่เคยจางหายไปนั่นคือ ความเคารพศรัทธาต่อองค์พระภูมิ หรือพ่อปู่ชัยมงคล เทพผู้ทำหน้าที่ในการปกปักรักษาดูแลอาณาเขตของบ้านและที่อยู่อาศัยให้สงบร่มเย็น  ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยเรื่องการไหว้ศาลพระภูมินั้น  ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านที่พักอาศัยนั้นร่มเย็น อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยความเชื่อที่ว่า การไหว้ด้วยอาหารและเคารพบูชาให้พระภูมิกับเหล่าบริวารได้อยู่อย่างสุขสบาย ก็จะส่งผลให้ท่านดูแลบ้านและอาณาเขตของเราให้ปลอดภัยและมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้านเช่นเดียวกัน

และไม่ใช่เพียงแค่การเคารพบูชาเพื่อให้ท่านช่วยดูแลบ้านเรือน อาณาเขตให้สงบร่มเย็นเพียงเท่านั้น  หากในช่วงเวลาใดที่บ้านเรือนของเราพบกับความทุกข์ หรือสมาชิกในบ้านมีทุกข์ ก็สามารถจัดไหว้บูชาเพื่อให้ท่านอำนวยพรในเรื่องที่ติดขัดหรือทุกข์ใจได้เช่นเรื่อง ความทุกข์ในส่วนตัว การเงิน การเรียน การงาน หรือเจ็บป่วย โดยการไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้อง มีวิธีการ ดังต่อไปนี้

การจุดธูป

                                ส่วนใหญ่ในการไหว้ศาลพระภูมิ หรือพระชัยมงคล มักใช้ธูปจำนวน 9 ดอก

วันไหว้ศาลพระภูมิ

ควรไหว้สักการะศาลพระชัยมงคลทุกวันพระ วันอังคาร วันเสาร์ และสามารถไหว้ในวันอื่นๆ  ได้เช่น เกิด วันสำคัญ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ

สิ่งของที่บูชาสักการะ

อาหารคาว เช่น ข้าวปากหม้อ แกงเผ็ดแกงจืด  อาหารหวาน ได้แก่ขนมไทยต่าง ๆ เช่นทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง ดอกไม้พวงมาลัย  ผลไม้

ผลไม้ที่ห้ามนำถวาย

ได้แก่มังคุด มะเฟือง น้อยหน่า ลูกจาก มะตูม ละมุด มะไฟ กระท้อน ลูกพลับ พุทรา ระกำ น้อยโหน่ง ลูกท้อ มะขวิดลางสาด เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องร้าย บ้านจะร้อน ไม่อยู่เย็นเป็นสุข

                การทำความสะอาดศาลพระภูมิ

ในการทำความสะอาดศาล ทางที่ดีควรทำทุกสัปดาห์หรือทุกวันพระ เหมือนกับเป็นการช่วยเตรียมบ้านเรือนของท่านให้สะอาดอยู่เสมอ  และควรเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกครั้งที่มีการถวายสิ่งของที่บูชาสักการะ รวมถึงเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ทางเดินรอบ ๆ ศาลให้สะอาดอยู่เสมอ