ผลงานที่ผ่านมาของร้านศาลพระภูมิมณีสุข

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

ผลงานบางส่วนที่ผ่านมาของเรากว่า 30 ปี ได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจากหน่วยงานราชการ , เอกชน , รัฐวิสาหกิจ, และทุกภาคส่วน รวมทั้งห้างสรรพสินค้า โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง โรงงานขนาดเล็ก และตามบ้านเรือนต่างๆ ทางร้านของเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตอบรับที่ดีเสมอมา

 

1. พิธีตั้งศาลหมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ (ศาลพระภูมิลพบุรีกลาง ขาว-ทองตัดเขียวพร้อมศาลเจ้าที่หลังคาแฝดและโต๊ะวางไหว้หน้าศาล)

 


2. พิธีตั้งศาลหมู่บ้านเดอะแกรนด์เลียบด่วนประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศาลพระภูมิพร้อมศาลเจ้าที่และชุดโต๊ะไหว้โมเดิร์น)

 


3. พิธีตั้งศาล บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จำกัด (ศาลพระภูมิสามยอดใหญ่พร้อมศาลเจ้าที่แฝดใหญ่และโต๊ะวางไหว้หน้าศาล)

 

4. พิธีตั้งศาล ร้านอาหารวินเนอร์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศาลพระภูมิสามชั้นพร้อมศาลเจ้าที่แฝดเล็กและโต๊ะไหว้)

 

 

5. พิธีตั้งศาลนิคมโรงงานในอุตสาหกรรมสินสาคร (ศาลพระภูมิสี่ชั้นเล็กพร้อมศาลเจ้าที่แฝดกลางและโต๊ะไหว้หน้าศาล)

 

 

6. พิธีตั้งศาลหมู่บ้านสุขสำราญคาแนล ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศาลพระภูมิสี่ชั้นเล็ก)

 

 

7. พิิธีตั้งศาลหมู่บ้าน เค.ซี ประชาอุทิศ-ค่สร้าง (ศาลพระภูมิศาลาลอยกลางพร้อมศาลเจ้าที่แฝดใหญ่และโต๊ะไหว้)

 

8. พิธีตั้งศาลพระพรหมกรมสรรพาวุธ สมุทรปราการ (ศาลพระพรหม16-19นิ้ว)

 

 

9. พิธีตั้งศาลโรงงานไฮเทค ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศาลพระภูมิลพบุรีอินเดียพร้อมศาลเจ้าที่แฝดและโต๊ะไหว้)

 

 

 

10. พิธีตั้งศาลที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ(ศาลพระภูมิศาลาลอยกลางพร้อมศาลเจ้าที่แฝดใหญ่และโต๊ะไหว้)

 

 

11. พิธีตั้งศาล บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด (ศาลพระภูมิทรงศาลาลอยกลาง พร้อมโต๊ะไหว้)

 

12. พิธีตั้งศาลโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร(ศาลพระภูมิพระปรางสามยอดดัดแปลง พร้อมศาลเจ้าที่แฝดใหญ่ และโต๊ะไหว้)

   &#